Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gymnastická přípravka

1. pololetí: od poloviny září do konce ledna
2. pololetí: od začátku února do konce května

Kdy: každou středu 15:00–15:50 hod (SG1 — 4-7 let)
        každou středu 17:00–18:00 hod (SG2 — školačky, ostatní po dohodě)
        každý čtvrtek 15:00–15:50 hod (SG3 — 4-6 let, přednostně děti z MŠ)
        každý čtvrtek 16:00–17:10 hod (SG4 — 6-9 let, přednostně pro  školáky)

Kde: ateliér ve 2. patře MŠ Sibřina, Říčanská 100, Sibřina

Kdo: cvičení je určeno spíše pro holčičky, na věku příliš nezáleží, je zaměřeno na estetiku a koordinaci, pěkné a správné držení těla, cvičení na prostných a na kladince

Cena: 1200,- Kč za pololetí za 17–21 lekcí (2x týdně 2200,- Kč; sourozenecká sleva; dlouhodobou omluvenou nepřítomnost řeším individuálně). Platba pouze na účet 212551226/0600 (do poznámky prosím uvést jméno dítěte; 1. pololetí uhraďte do konce září, 2. pololetí do poloviny února).

Co sebou: gymnastické cvičky s měkkou! neklouzavou podrážkou (seženete v Intersportu nebo na webu www.wins.cz kolem 200,-Kč; nejpříjemnější jsou kožené na www.botas.cz cca za 300,-. Děti mohou cvičit i bosky, jarmilky či bačkorky jsou možné, ale ne ideální), legíny a přiléhavé tričko nebo gymnastický trikot (žádné sukýnky ani šatečky - zkoušeli jste v tom někdy lézt po čtyřech po kladině???), pití v podepsané plastové lahvičce

Přihlášky:  stačí zavolat či poslat e-mail (jméno, příjmení, věk dítěte, kontakt na rodiče – telefon a e-mail) nebo 3. 9. 2018 od 18 hod přímo ve školce na schůzce rodičů. Přihlášku a souhlas s vyzvedáváním vyplníte a podepíšete tamtéž nebo na první hodině.

Omluvy: prosím rodiče, aby nepřítomnost dětí omlouvali předem SMS na tel. 777 865 591

 

Náplň cvičení:

1. Přivítání, docházky

2. Krátké zahřátí, běh, honičky, hry apod.

3. Cca desetiminutové rozcvičení a protažení: někdy i s použitím gymnastického náčiní (obruče, míčky, tyče, švihadla...).

4. Hlavní část hodiny: koordinační a obratnostní cvičení, skoky, komplexní posilování, gymnastická průprava, stojková příprava, kladinka, prostná, přeskok...
Pro obměnu využíváme i různé náčiní (švihadla, obruče...).

Na začátku probíhají takzvaně "oťukávací" hodiny, kdy se s dětmi navzájem seznamujeme, abych věděla, co zvládnou sami, co s dopomocí. Postupně se budu snažit zařazovat koordinačně náročnější pohyby, jednoduché vazby prvků a skoků, krátké sestavičky. Zkusíme zařadit do cvičení reprodukovanou hudbu. Posilování především formou hry.

5. V závěrečné části se holky protáhnou, zařadím pár kompenzačních cviků a rozloučíme se. Holky dostanou malou sladkou odměnu.

Všechny aktivity upravuji v závislosti na počtu a věku příchozích dětí.

 

Byla bych ráda, aby holčičky cvičení bavilo a získali dobrý vztah ke sportu. Pokud někomu něco nejde, snažím se ho motivovat nebo mu pomoci a zapojit ho do hry s ostatními. Pokud máte nějaké náměty či připomínky, prosím, pište na mojí e-mailovou adresu.

 

Podmínky:

1.       Vyplněním údajů a odpovědí na mail souhlasím s použitím osobních údajů (jména a příjmení, data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailu) pro potřeby evidence a vystavení faktury a pro využití benefitů zdravotních pojišťoven

2.       Pro úhradu je možno využít zaměstnaneckých benefitů

3.       Kurzovné se platí na pololetí ve výši 1 200,-/dítě, při návštěvě dvou lekcí týdně (i sourozenci) je stanovena sleva 100,-/dítě na každý kurz

4.       Kurzovné je splatné nejpozději do 14 dnů po jeho zahájení, resp. po nastoupení do kurzu, později je účtována pokuta ve výši 1 % za každý týden prodlení

5.       Jednorázový vstup je po předchozí dohodě možný – cena 110,-/lekci

6.       Počet lekcí vychází podle svátků a cvičících dnů na 14–21/pololetí

7.       V době státních svátků a školních prázdnin, nenadálých havárií nebo omezení provozu MŠ Sibřina se necvičí a tyto hodiny se nenahrazují

8.       Pozdější nástup do kurzu je v případě volné kapacity možný (12–14 míst MIX, 8–10 míst SG, 6–8 míst batolata), cena bude upravena

9.       Absenci dítěte omlouváte lektorce (nikoli učitelce v MŠ) SMS na tel. 777 865 591 den předem do 21 hodin, v případě náhlé a neočekávané události nejpozději do 7:30 ráno

10.   Za omluvenou lekci máte možnost čerpat náhradu, pokud je na vámi vybraném kurzu volné místo

11.   Na náhrady se hlásíte sami telefonicky nebo e-mailem ideálně večer předem

12.   Náhrady čerpáte ve stejném pololetí, na které jste přihlášeni; o převedení náhrad do dalšího pololetí můžete žádat pouze v případě pokračování v kurzu, tj. zaplacení kurzovného na další pololetí

13.   Neomluvená lekce propadá

14.   Dlouhodobé absence se řeší individuálně

15.   Lektorka děti vyzvedává a vrací zpět do tříd, pokud rodič ve třídě podepíše Souhlas s vyzvedáváním…

16.   Rodiče se mohou účastnit odpoledního kroužku pouze po předchozí dohodě a nebude-li to narušovat průběh hodiny, v případě příliš hlučného chování v šatně nebo předsálí mohou být vykázáni jinam

17.   Do šatny a tělocvičny se vstupuje pouze v čisté obuvi, přezouváme se nahoře na schodišti

18.   Pokud přebíráte dítě jinde než ve třídě, hlásíte odchod lektorce

19.   Na lekce chodíte včas, abyste se stihli převléknout

20.   Děti nosí vhodné oblečení (legíny, tepláky, kraťasy a tričko nebo gymnastický dres), bačkorky bez kovových přezek nebo cvičky; děvčata s delšími vlasy je mají sepnuté do culíku, ozdoby na krk a ruce nejsou povoleny

21.   Děti nosí pití a notýsek na obrázky

22.   Děti nevstupují samostatně do prostoru nářaďovny, v době nepřítomnosti lektorky nelezou po nářadí a neodcházejí bez dovolení z tělocvičny

23.   Lektorka si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s rodiči dětí, jež opakovaně narušují velmi nevhodným chováním průběh lekcí

24.   Rodiče mohou po svolení fotografovat svoje děti pouze pro svou potřebu, ale vyvarují se umístění těchto fotografií na internet a sociální sítě

25.   Po skončení kroužku se zbytečně nezdržujete v prostoru MŠ a přilehlého oploceného parkoviště, neboť se zamyká